lệ phí thẩm định sổ đỏ Khánh Hòa

Sổ đỏ đứng tên tối đa bao nhiêu người? (Ảnh minh họa)
20/11/2020 03:41

Thông tin về người sử dụng đất được ghi tại trang 1 của Sổ đỏ; khi xem Sổ đỏ cũng có thể biết những ai là người sử dụng đất; chủ sở hữu tài…

Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Sổ Đỏ Tỉnh Khánh Hòa
27/04/2020 12:07

Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ là một trong những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ bên cạnh các khoản tiền khác như tiền sử…

lên đầu trang