mã xã huyện tỉnh của Khánh Hòa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tra cứu mã vạch trên sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
25/03/2021 04:20

Quy định về mã vạch của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ý nghĩa mã vạch sổ hồng quy định…

lên đầu trang