Miễn giấy phép xây dựng cho 3 trường

Chính sách bất động sản 2021
12/01/2021 10:46

Những chính sách mới nhất liên quan thị trường bất động sản (BĐS) có hiệu lực từ 1/1/2021 bao gồm một số thay đổi trong Nghị định 148; Luật đầu tư và Luật Xây…

lên đầu trang