nhà KĐT Phước Long

bán nhà KĐT Phước Long
01/07/2019 11:26

• Nhà KĐT Phước Long­, hẻm oto ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ 60 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 2,45 tỷ

phòng khách, cầu thang lên lầu
01/07/2019 10:35

• Nhà KĐT Phước Long­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ 47 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 1,5 tỷ

lên đầu trang