Quy Hoạch Chi Tiết Tái Định Cư Vĩnh Trung Vĩnh Thái

xã Vĩnh Thái phía Tây Nha Trang
21/08/2021 11:22

Định hướng phát triển đô thị tầm vóc khu vực Vĩnh Thái Nha Trang là xã thuộc Khánh Hòa và đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại…

khu tai dinh cu nha trang khanh hoa
19/11/2020 04:27

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái. Quy hoạch TĐC Vĩnh Trung Vĩnh Thái. Ngày 5/11/2020, UBND thành phố…

lên đầu trang