những quy định mới từ năm 2022 người mua nhà

Vay mua nhà, xây nhà từ năm 2022
21/12/2021 02:47

Từ 20.1.2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN (Ngân hàng Nhà nước) chính thức có hiệu lực; với nhiều thay đổi về chính sách mua nhà; xây nhà người dân nên nắm rõ. Vay mua nhà 2022…

lên đầu trang