NOXH 02 HUD phước long

đăng ký hồ sơ thuê mua nhà ở xã hội phước long nha trang
22/11/2021 10:18

Thông báo Đăng ký NOXH HUD Phước Long Nha Trang. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê; thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội NƠXH-02, Khu ĐTM…

Nhà ở xã hội HUD Phước Long, Nha Trang
24/09/2020 02:55

Khánh thành công trình nhà ở xã hội với 700 căn hộ tại Khánh Hòa và triển khai khởi công dự án NOXH – 02 HUD Phước Long. Nhà ở xã hội (NOXH –…

lên đầu trang