nút giao thông Ngọc Hội

Thi công phân luồng vòng xoay Ngọc Hội
11/06/2020 01:14

Tiến hành thi công nhánh N3 dự án nút giao thông Ngọc Hội. Thời gian theo dõi tổ chức phân luồng sẽ bắt đầu từ ngày 20/06/2020, và từ 22/06/2020 sẽ bắt đầu thi…

lên đầu trang