phân biệt tranh chấp đất đai

thủ tục chuyển nhượng đất
07/01/2020 09:54

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền; nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. (Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013)…

lên đầu trang