Phân luồng giao thông tạm thời để xây dựng nút giao thông ngọc hội

phân luồng giao thông tạm thời để thi công dự án nút giao thông Ngọc Hội Nha Trang
05/12/2020 11:36

Dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng mức đầu tư là 1.351 tỷ đồng; trong đó phần BT là 1.241 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm…

lên đầu trang