phân luồng tạm thời phục vụ xây dựng nút giao thông

phân luồng giao thông tạm thời để thi công dự án nút giao thông Ngọc Hội Nha Trang
05/12/2020 11:36

Dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng mức đầu tư là 1.351 tỷ đồng; trong đó phần BT là 1.241 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm…

lên đầu trang