phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

Quy hoạch mở rộng Nha Trang
12/10/2020 11:27

Phát triển kinh tế – xã hội huyện Diên Khánh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực duyên hải Nam…

lên đầu trang