phê duyệt tái định cư nha trang

Phê Duyệt Đồ Án 1/500 Tái Định Cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái
24/06/2020 02:57

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kí quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực bố trí tái định cư xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh…

lên đầu trang