phí thẩm định sổ đỏ mới nhất

Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Sổ Đỏ Tỉnh Khánh Hòa
27/04/2020 12:07

Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ là một trong những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ bên cạnh các khoản tiền khác như tiền sử…

lên đầu trang