quy hoạch bổ sung Nha Trang

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thành phố Nha Trang
06/05/2020 10:39

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang. Đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch bổ sung Thành Phố…

lên đầu trang