Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 trở thành một TP Thương Mại Tài Chính

18/11/2021 03:35

Trong quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển Thành phố Nha Trang trở thành một nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Việc quy hoạch…

lên đầu trang