quy hoạch đất cam ranh

Cam Ranh lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
10/08/2021 09:34

Nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật của Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh…

lên đầu trang