quy hoạch diên bình diên khánh

quy hoạch Bình Lộc Diên Khánh
07/12/2020 04:39

Huyện Diên Khánh vừa hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bình Lộc tỷ lệ 1/10.000. Địa phương đang xây dựng một số công trình như: trường học, thủy…

lên đầu trang