quy hoạch treo xây nhà được không

Xây nhà trên đất bị quy hoạch treo quá 3 năm
05/01/2021 12:06

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 cho phép người dân xây mới nhà cửa trên đất quy hoạch các dự án, đồ án “treo” đã quá 3 năm….

lên đầu trang