quy trình làm sổ với các giấy tờ chế độ cũ

Giấy tờ sổ cũ về quyền sử dụng đất
22/07/2020 09:52

Khi hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ của chế độ cũ ghi nhận quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận; nếu sử dụng đất ổn định lâu dài thì…

lên đầu trang