sử dụng đất Nha Trang 2020

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Nha Trang 2020
15/04/2020 04:19

Ngày 12/03/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 498/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang. Phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử…

25/11/2019 05:34

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1833 điều chỉnh quy hoạch đất Nha Trang năm 2020. Quy hoạch đất Nha Trang 2020; quy hoạch đất Khánh Hoà 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;…

lên đầu trang