Tái định cư Vĩnh Thái Nha Trang

khu tai dinh cu nha trang khanh hoa
19/11/2020 04:27

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái. Quy hoạch TĐC Vĩnh Trung Vĩnh Thái. Ngày 5/11/2020, UBND thành phố…

lên đầu trang