tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh

Tập trung nguồn lực phát triển vịnh Vân Phong, Cam Ranh Khánh Hòa
27/07/2021 09:58

Khánh Hoà đặt mục tiêu thu hút đầu tư 250.000 tỷ trong 5 năm tới; tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh Khánh Hòa tập trung đầu tư khu…

lên đầu trang