tên mới khu đô thị An Viên

61 tuyến đường Nha Trang được đặt tên
12/06/2020 10:06

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về việc đặt tên cho 61 tuyến đường của TP. Nha Trang. Việc đặt tên các tuyến đường của thành phố rất cần thiết; nhằm…

lên đầu trang