thị trường cam lâm nha trang

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
08/05/2021 11:44

Sáng 6.5, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức ký kết Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc…

lên đầu trang