Thời hạn đát 50 năm có bị thu hồi lại hay không?

Thời hạn đát 50 năm có bị thu hồi lại hay không?
12/05/2021 02:13

Thời hạn sử dụng đất gồm sử dụng lâu dài và sử dụng có thời hạn; trong đó đất có thời hạn sử dụng đất 50 năm rất phổ biến. Vậy, có phải đất…

lên đầu trang