thủ tục mua bán căn hộ

thủ tục chuyển nhượng đất
06/01/2020 04:15

Mua bán đất đai (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) là một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng quy định. Dưới đây là…

thủ tục mua bán nhà ở, căn hộ
06/01/2020 02:56

Khi bán nhà, các bên trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thỏa thuận về mua bán nhà ở. Hợp đồng mua bán nhà ở phải thể hiện đầy đủ các nội dung…

lên đầu trang